maker.at.ua                        Головна    Законодавство    Форум

Деньгами надо управлять,

а не служить им...

/Сенека/

 

Повний текст Податкового Кодексу, підписаного Президентом України


 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

РОЗДІЛ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов´язкових платежів)

РОЗДІЛ ІІІ. Податок на прибуток підприємств

РОЗДІЛ ІV. Податок на доходи фізичних осіб

РОЗДІЛ V. Податок на додану вартість

РОЗДІЛ VІ. Акцизний податок

РОЗДІЛ VII. Податок на транспортні засоби

РОЗДІЛ VIII. Екологічний податок

РОЗДІЛ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

РОЗДІЛ Х. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

РОЗДІЛ ХІ. Плата за користування надрами

РОЗДІЛ XІI. Місцеві податки і збори

РОЗДІЛ ХІІІ. Плата за землю

РОЗДІЛ ХІV. Спеціальні податкові режими

РОЗДІЛ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

РОЗДІЛ XVІ. Збір за спеціальне використання води

РОЗДІЛ XVІІ. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

РОЗДІЛ ХVІІІ. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

РОЗДІЛ XIX. Прикінцеві положення

РОЗДІЛ XX. Перехідні положення

 

Обговорити на форумі

Повідомте про помилку

назад