Герб України
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 
від 21 травня 2009 р. N 502 
Київ 
Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності 
на період до 31 грудня 2010 року 

 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
     1.Органам і   посадовим   особам,   уповноваженим    законами 
здійснювати  державний  нагляд  (контроль)  у  сфері господарської 
діяльності: 

     1) до 31 грудня 2010 р.: 

     тимчасово припинити проведення планових  перевірок  суб'єктів 
господарювання,   крім   перевірок  суб'єктів  господарювання,  що 
відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів  України  критеріїв 
оцінки  ступеня  ризику  від  провадження господарської діяльності 
віднесені до суб'єктів господарювання з високим  ступенем  ризику, 
та  планових  заходів державного нагляду (контролю) за додержанням 
податкового законодавства,  правильністю  обчислення,  повнотою  і 
своєчасністю   сплати   до  бюджетів,  державних  цільових  фондів 
податків і зборів (обов'язкових платежів); 

     установити обмеження щодо проведення  позапланових  перевірок 
суб'єктів   господарювання,  крім  перевірок,  що  проводяться  за 
зверненнями фізичних і  юридичних  осіб  про  порушення  суб'єктом 
господарювання  вимог  законодавства  або  за  поданням  суб'єктом 
господарювання  до  відповідного  органу   письмової   заяви   про 
проведення перевірки за його бажанням; 

     видавати суб'єктові   господарювання   припис   про  усунення 
протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлений на підставі акта 
про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом; 
     
     приймати рішення про застосування до суб'єктів господарювання 
фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними 
протягом  30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених 
порушень (крім порушень, що неможливо усунути); 

     не застосовувати  санкції  за  порушення,  які   усунуті   на 
виконання припису; 

     2) привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у 
відповідність з цією постановою. 

     2. Державному комітетові з питань  регуляторної  політики  та 
підприємництва надавати методологічну допомогу органам і посадовим 
особам,  уповноваженим  законами  здійснювати   державний   нагляд 
(контроль) у сфері господарської діяльності,  з метою забезпечення 
виконання цієї постанови. 

 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО      Інд. 25