ПРОЕКТ

Закон УкраЇни

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо спрощення  процедур припинення

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

______________________________________________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У тексті Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 1666 викласти в такій редакції:

 

«Стаття 1666. Порушення порядку припинення юридичної особи або  підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

 

Неподання в установлений законом строк, подання  за невстановленою формою, державному реєстратору рішень, повідомлень, інших документів обов’язкове подання яких встановлено законом для проведення процедур припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або надання недостовірних відомостей у таких документах, -

 

тягне за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) та  інших відповідальних осіб, залучених до припинення юридичної особи, або органів державної влади, або на фізичну особу - підприємця від шестидесяти до восьмидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку оцінки майна та (або) зобов'язань відповідальними за це особами під час припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, -

 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи або на фізичну особу-підприємця, інших осіб, залучених до процедури припинення від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до проведення процедур припинення юридичної особи, від проведення процедур припинення юридичної особи або від складання ліквідаційного балансу (передавального акту, розподільчого балансу), обов’язкове подання якого встановлено законом для проведення процедур припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, -

 

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Не надання, несвоєчасне надання або надання не в повному обсязі органам державної податкової служби та Пенсійного фонду України, для проведення позапланових перевірок первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, інших сум, що пов’язані із такими зобов’язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи та фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення на вимогу органу державної податкової служби інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів, під час припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, -

 

тягне за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації, ліквідатора) та  інших відповідальних осіб, залучених до припинення юридичної особи або фізичну особу-підприємця від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Не закриття, або закриття з порушенням встановленого законом строку рахунків відкритих у фінансових установах під час припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, -

 

тягне за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення (ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації, ліквідатора) та  інших відповідальних осіб, залучених до припинення або фізичну особу - підприємця від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Дії, передбачені частиною першою – п'ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на таку особу від ста п'ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

2) статтю 16611 викласти в такій редакції:

«Стаття 16611. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Порушення встановлених законом строків проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця або встановлених законом строків видачі (надіслання) документів, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державної реєстрації від шестидесяти до восьмидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Витребування для вчинення реєстраційних дій документів та (або) інформації, надання яких не передбачено законом, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державної реєстрації від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Залишення без розгляду документів, поданих для вчинення реєстраційних дій, з підстав, не передбачених законом, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державної реєстрації від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Порушення встановлених законом строків внесення записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або порушення встановлених законом строків вчинення реєстраційних дій (крім зазначених у частині першій цієї статті), -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державної реєстрації від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Дії, передбачені частиною першою – четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на таку особу від ста п'ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Проведення державним реєстратором державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що не пов’язані з банкрутством, за відсутності документів, обов’язковість яких встановлена законом, -

 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державної реєстрації від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

 

тягнуть за собою накладення штрафу на таку особу від ста п'ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

3) у статті 221 після цифр «1661 - 1664,» доповнити словами, цифрами та комою «частиною першою статті 1666,»;

4) у частині першій статті 2341 після слів та цифр «(стаття 1642),» слова «порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття 1666).» виключити;

5) у частині першій статті 2342 після слів та цифр «про доходи (стаття 1641),» доповнити словами та цифрами «пов'язані з порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частина друга – п'ята статті 1666).»;

6) у частині першій статті 2343  після слів та цифр «кредиторів банку (стаття 1665),» доповнити словами та цифрами «пов'язані з порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частина п'ята статті 1666).»;

7) у частині першій статті 255:

абзац сорок сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:

«спеціально уповноваженого органу з питань державної регуляторної політики, державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності (стаття 16610, частини перша – п’ята статті 16611, стаття 16612);»; 

 

пункт одинадцятий викласти в такій редакції:

«прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина друга статті 1271, частина перша статті 1666, частини шоста - сьома статті 16611, стаття 18832, стаття 2123);».

 

2. У Цивільному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 44 (31.10.2003), ст. 356):

1) доповнити новою статтею  501  такого змісту:

«Стаття 501 . Обов’язки фізичної особи - підприємця за зобов'язаннями, пов'язаними з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

1. Фізична особа - підприємець письмово повідомляє кредиторів про прийняте рішення щодо припинення підприємницької діяльності, порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог, що не можуть становити менше двох та більше трьох місяців з дня публікації повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності, крім випадків неможливості проведення органами державної податкової служби та Пенсійного фонду України перевірки, пов’язаної з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, проходження процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань фізичної особи-підприємця, які оскаржуються  сторонами у встановленому законом порядку, у зв’язку із чим строк заявлення кредиторами своїх вимог до фізичної особи-підприємця продовжується до завершення зазначених процедур.

2. Кожна окрема вимога кредитора, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування має бути розглянута фізичною особою-підприємцем.

За результатами такого розгляду має бути прийнято рішення щодо кожної окремої вимоги кредитора, крім вимог щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, що направляється кредитору не пізніше п’ятнадцяти днів з дня отримання фізичною особою, що припиняє підприємницьку діяльність, відповідної вимоги кредитора.

3. Вимоги кредиторів, крім вимог щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які не визнані фізичною особою-підприємцем, що припиняє підприємницьку діяльність, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна у фізичної особи-підприємця, підприємницька діяльність якої припиняється, вважаються погашеними.

4. У разі визнання фізичної особи-підприємця банкрутом вимоги його кредиторів задовольняються у черговості, що встановлена Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».».

5. Підприємницька діяльність фізичної особи-підприємця є припиненою з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення такої діяльності.

2) статтю 105 викласти в такій редакції:

«Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної особи

1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

2. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) та її голову, або ліквідатора та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

3. До комісії або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії та члени комісії або ліквідатор є посадовими особами такої юридичної особи, представляють її у відносинах з третіми особами та виступають в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

4. Керівник виконавчого органу зобов’язаний передати голові комісії з припинення юридичної особи (голові комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатору протягом трьох робочих днів з дати їх призначення:

ліцензії, документи дозвільного характеру, інші документи, які підлягають поверненню органам державної влади та місцевого самоврядування відповідно до закону;

печатки та штампи, якщо їх використання було обов’язковим відповідно до закону або вони є у наявності;

документи, що підлягають довгостроковому зберіганню у відповідних архівних установах;

первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, податкову звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування,  що пов’язані із такими зобов’язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, Пенсійний фонд України, фонди загальнообов’язкового державного страхування;

фінансову звітність, інші документи та майно.

 

5. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох та більше шести місяців з дня публікації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи, крім випадків неможливості проведення органами державної податкової служби та Пенсійного фонду України перевірки, пов’язаної з припиненням такої юридичної особи, проходження процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань юридичної особи стосовно кредиторів та боржників, які оскаржуються сторонами у встановленому законом порядку, у зв’язку із чим строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи продовжується до завершення зазначених процедур.

6. Кожна окрема вимога кредитора, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування має бути розглянута.

За результатами такого розгляду має бути прийнято рішення щодо кожної окремої вимоги, крім вимог щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, що направляється кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.»;

3) статтю 111 викласти в такій редакції:

«Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи

1. Порядок ліквідації юридичної особи встановлюються цим Кодексом та законом.

2. Ліквідаційна комісія або ліквідатор юридичної особи з метою ліквідації юридичної особи  зобов’язані:

повернути органам державної влади, органам місцевого самоврядування ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, які підлягають поверненню відповідно до закону;

здати органам державної влади печатки та штампи, якщо їх використання було обов’язковим відповідно до закону або вони є у наявності;

отримати в органі, що здійснює державну реєстрацію, витяг з єдиного державного реєстру, якщо відсутні відомості про участь юридичної особи, що припиняється, в інших юридичних особах та/або відомості про створені нею дочірні підприємства, відокремлені підрозділи;

вжити заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств з вирішальною залежністю;

повідомити учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про участь юридичної особи, що припиняється, в інших юридичних особах та/або відомості про створені одноосібно нею господарські товариства, дочірні підприємства, відокремлені підрозділи для прийняття ними відповідного рішення;

забезпечити проведення незалежної оцінки майна, у випадках, встановлених законом;

провести звільнення працівників юридичної особи відповідно до законодавства про працю;

вжити заходів щодо закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв тощо);

забезпечити, у встановлених законом випадках, своєчасне надання органам державної податкової служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, документів юридичної особи (її філій, представництв), в т.ч. первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на ці органи;

вжити всіх можливих заходів до стягнення дебіторської заборгованості;

заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з дебіторів юридичної особи, а також з осіб, які несуть з юридичною особою відповідно до закону та (або) договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;

вжити заходів, спрямованих на виявлення та повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;

вжити заходів до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів, зокрема: закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунку який використовується при проведенні процедур припинення та закрити його після завершення розрахунків з кредиторами, але не пізніше дня подання органу державної податкової служби ліквідаційного балансу (передавального акту, розподільчого балансу);

розглянути вимоги кредиторів та прийняти рішення про їх визнання, відхилення, або визнання в певній частині, повідомити кредиторів про прийняте рішення;

скласти проміжний ліквідаційний баланс, з включенням до нього результатів інвентаризацій майна, результатів незалежної оцінки майна, результатів розгляду вимог кредиторів, у тому числі вимог щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, результатів інших подій, що впливають на оцінку його статей;

забезпечити затвердження проміжного ліквідаційного балансу учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи;

організувати реалізацію майна юридичної особи;

провести розрахунки з кредиторами, у тому числі по податках, зборах (обов’язкових платежах), єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших коштах, що належать до сплати до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування в черговості, яка встановлена статтею 112 цього Кодексу;

скласти та подати до органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період до моменту затвердження ліквідаційного балансу;

передати в установленому законодавством порядку документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, відповідним архівним установам;

розподілити майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі по податках, зборах (обов’язкових платежах), єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших коштах, що належать до сплати до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, між її учасниками, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом;

скласти ліквідаційний баланс, забезпечити його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, оформити акт ліквідаційної комісії за встановленою спеціально уповноваженим органом з питань оподаткування формою та забезпечити їх подання до органів державної податкової служби;

подати державному реєстратору документи, передбачені законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у встановлені законом строки;

вжити інших заходів, необхідних для ліквідації юридичної особи.

3. Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.»;

 

4) у статті 112:

у частині третій слова «до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи» замінити словами «протягом місяця з дати коли він дізнався або повинен був дізнатися про таку відмову»;

у частині четвертій слова «ліквідаційною комісією» виключити;

5) частину четверту статті 144 виключити;

6) частину третю статті 155 виключити.

3. У Господарському Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 21-22, ст. 144):

1) частину восьму статті 59 викласти в такій редакції:

«8. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської організації або припинення діяльності індивідуального підприємця підлягає опублікуванню у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» публікуються відомості з єдиного державного реєстру, протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до зазначеного реєстру.»

2) статтю 60 викласти в такій редакції:

«Стаття 60. Загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання

Порядок ліквідації суб’єкта господарювання визначається Цивільним кодексом України та законом.»;

3) у статті 61:

частини другу викласти в такій редакції:

«2. У разі ліквідації платоспроможного суб'єкта господарювання вимоги його кредиторів задовольняються у черговості, що встановлена Цивільним кодексом України.

У разі визнання суб'єкта господарювання банкрутом вимоги його кредиторів задовольняються у черговості, що встановлена Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».»;

частину третю виключити.

4. У Законі України «Про державну податкову службу» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 6, ст. 37):

пункт 6 частини шостої статті 111 викласти у такій редакції:

«6) прийнято рішення про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, порушено провадження у справі про банкрутство або відкрито ліквідаційну процедуру в зв’язку з банкрутством.».

5. У Законі України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49, ст. 682:

1) абзац другий статті 7 викласти в такій редакції:

«Товариство зобов’язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган державної реєстрації для внесення необхідних змін до державного реєстру.»;

2) статтю 20 викласти в такій редакції:

«Стаття 20. Порядок припинення товариства

Припинення товариства проводиться призначеною учасниками, судом або органом комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

Припинення товариства проводиться в порядку, встановленим Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та іншими законами України.

У разі визнання товариства банкрутом, його припинення проводиться з врахуванням особливостей встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».»;

       3) статтю 21 викласти в такій редакції:

«У разі припинення платоспроможного товариства вимоги його кредиторів задовольняються у черговості, що встановлена Цивільним кодексом України.

У разі визнання товариства банкрутом, вимоги його кредиторів задовольняються у черговості, що встановлена Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».»;

4) у статті 23:

у першому реченні частини другої слова «органів управління» виключити;

 

доповнити частину другу новим реченням такого змісту:

 

«Посадовими особами товариства також є голова та члени комісії з припинення товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), ліквідатор товариства.»;

у частині третій слова «органів управління» виключити.

6. У Законі України «Про колективне сільськогосподарське  підприємство» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 20, ст.272; 1994 р., № 5, ст. 14):

1) абзац другий частини другої статті 3 викласти в такій редакції:

«Порядок державної реєстрації визначається Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".»;

2) у частину третю статті 31 викласти у такій редакції:

«3. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації його припинення в результаті ліквідації, або в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.»;

3) статтю 32 викласти в такій редакції:

«Стаття 32. Ліквідаційна комісія

1. Припинення підприємства проводиться призначеною учасниками, судом або органом комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором.

Виконання функцій комісії з припинення підприємства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління підприємства.

Припинення підприємства проводиться в порядку, встановленим Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та іншими законами України.

У разі визнання підприємства банкрутом, його припинення проводиться з врахуванням особливостей встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».»;

4) статтю 33 викласти в такій редакції:

«Стаття 33. Задоволення вимог кредиторів

1. У разі припинення платоспроможного підприємства вимоги його кредиторів задовольняються у черговості, що встановлена Цивільним кодексом України.

У разі визнання підприємства банкрутом, вимоги його кредиторів задовольняються у черговості, що встановлена Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2. Після задоволення вимог кредиторів паї членів підприємства видаються їм натурою або грішми чи цінними паперами.».

7. У Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 39, ст. 261;) частину другу статті 38 викласти у такій редакції:

«2. Ліквідація кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією або ліквідатором, що призначаються загальними зборами членів кооперативу, судом або уповноваженим органом.

Ліквідація об'єднання здійснюється ліквідаційною комісією або ліквідатором, що призначаються зборами уповноважених представників кооперативів, судом або уповноваженим органом.

Ліквідація кооперативу або об’єднання проводиться в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та іншими законами України.

У разі визнання кооперативу або об’єднання банкрутом, його ліквідація проводиться з врахуванням особливостей встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».».

8. У Законі України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 10, ст. 44):

1) у статті 12:

а) у пункті 12.1. слово «пов’язану» замінити словом «пов’язане», слово «законодавством» замінити словами «Цивільним кодексом»;

б) пункт 12.2. викласти в такій редакції:

«12.2. Ліквідація платника податків

З метою оподаткування ліквідацією платника податків або його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу вважається:

припинення платника податків як юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

закриття філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу платника податків, внаслідок якого відбувається втрата ними статусу як платника податків.»;

пункт доповнити новими підпунктами 12.2.1., 12.2.2. та 12.2.3. такого змісту:

«12.2.1. Відомості про прийняте учасниками, судом або органом рішення про припинення юридичної особи чи подання заяви або прийняття судом рішення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, надаються органу державної податкової служби державним реєстратором відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

12.2.2 Якщо контролюючий орган не має можливості провести позапланову перевірку з підстав передбачених пунктом шостим частини шостої статті 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» внаслідок невстановлення фактичного місцезнаходження платника податків – юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, реєстрації місця проживання фізичної особи-підприємця, ненадання, несвоєчасного надання або надання не в повному обсязі документів та (або) відомостей, а також у зв'язку з неведенням податкового обліку та бухгалтерсього обліку або відсутністю первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, інших сум, що пов’язані із такими зобов’язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи та фонди, контролюючий орган зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня встановлення таких обставин надіслати державному реєстратору повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки.

Контролюючий орган зобов’язаний подати державному реєстратору повідомлення про відкликання передбаченого абзацом першим цього підпункту повідомлення протягом десяти робочих днів з дня усунення обставин, що унеможливлювали проведення позапланової перевірки, з підстав передбачених пунктом шостим частини шостої статті 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

12.2.3.  Якщо контролюючий орган розпочав процедуру апеляційного узгодження податкових зобов’язань юридичної особи, що припиняється, чи фізичної особи – підприємця, підприємницька діяльність якої припиняється,  які оскаржуються сторонами у встановленому законом порядку, контролюючий орган зобов’язаний протягом десяти  робочих днів з дня початку та закінчення такої процедури надіслати державному реєстратору повідомлення про дату початку та закінчення процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань суб'єкта господарювання.

Форми повідомлень контролюючого органу, передбачених підпунктами 12.2.2. та 12.2.3., порядок їх складання та надіслання встановлюються для кожного контролюючого органу, відповідно, центральним органом державної податкової служби та Пенсійним фондом.»;

в) підпункт «а» частини першої пункту 12.4. викласти в такій редакції:

«а) стосовно платника податків, який ліквідується, – голова ліквідаційної комісії або ліквідатор;»;

 

       2) доповнити новою статтею 131 такого змісту:

 

«131. Зняття з обліку як платників податків, зборів (обов'язкових платежів) здійснюється органом державної податкової служби:

не пізніше наступного робочого дня з дати отримання відомостей з реєстраційних карток про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця – у разі ліквідації платника податків, що не пов’язане з банкрутством;

не пізніше наступного робочого дня з дати погашення (розподілу, списання) податкових зобов'язань або податкового боргу відповідно до цього Закону – у разі припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення або банкрутства платника податків.».

 

9. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
№ 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257, ст. 259, № 32, ст. 421; 2006 р.,
№ 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; із змінами, що набувають чинності згідно із Законом України від 1 липня 2010 року           N 2390-VI):

1) у частині першій статті 6:

у абзаці четвертому після слів «Пенсійного фонду України» слова «та фондів соціального страхування» виключити, слово «ліквідації» замінити словом «закриття»;

після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

«повідомляє органи прокуратури за встановленою спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації формою щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи та фізичною особою-підприємцем державному реєстратору рішень щодо припинення юридичної особи або щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та посадовими особами органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, відповідних повідомлень;».

У зв'язку із цим абзаци десятий – тринадцятий вважати відповідно одинадцятим – чотирнадцятим.

2) абзац шостий частини другої статті 7 викласти в такій редакції:

«затверджує форми заяв, повідомлень, реєстраційних карток, довідок, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру;»;

3) у статті 8 після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою:

«6. Державному реєстратору у паперовому або електронному вигляді надсилаються:

 

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, яка була призначена у зв’язку з припиненням юридичної особи або із припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, або про відкликання повідомлення щодо неможливості проведення позапланової перевірки;

 

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про дату початку та закінчення процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань юридичної особи, що припиняється, чи фізичної особи – підприємця, підприємницька діяльність якої припиняється, що оскаржуються сторонами у встановленому законом порядку;

Повідомлення, що надсилаються державному реєстратору у паперовому вигляді, мають бути засвідчені особистим підписом відповідної посадової особи та залучаються державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Повідомлення, що надсилаються державному реєстратору в електронному вигляді, мають бути засвідчені електронним цифровим підписом відповідної посадової особи, роздруковуються та залучаються державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Інформація про дату надходження та про дату відкликання  повідомлень, вказаних в абзаці першому цієї частини, вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.».

У зв’язку із цим частину шосту та сьому вважати відповідно сьомою та восьмою.

        4) у статті 9:

абзац перший після слів «державному реєстратору» доповнити словами «за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи - підприємця)»;

 

у абзаці п'ятому слова «органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи (фізичної особи - підприємця)» замінити словами «у встановленому порядку відповідним органом внутрішніх справ,»;

 

5) у статті 11:

частину третю після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим, дев’ятим, десятим, одинадцятим та дванадцятим такого змісту:

 

«документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) відомості про персональний склад такої комісії, її голову, про ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків щодо всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті), а також ті ж самі відомості щодо ліквідатора;

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, яка була призначена у зв’язку з припиненням юридичної особи;

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про відкликання повідомлення щодо неможливості проведення позапланової перевірки, яка була призначена у зв’язку з припиненням юридичної особи;

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про дату початку та закінчення процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань юридичної особи, що припиняється,  які оскаржуються  сторонами у встановленому законом порядку;

другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі у встановленому законом порядку;».

У зв'язку із цим абзаци восьмий – сімнадцятий вважати абзацами тринадцятим – двадцять другим;

 

частину четверту після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим, дев’ятим, десятим та одинадцятим такого змісту:

 

«повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, яка була призначена у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про відкликання повідомлення щодо неможливості проведення позапланової перевірки, яка була призначена у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про дату початку та закінчення процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань фізичної особи-підприємця, підприємницька діяльність якої припиняється, що оскаржуються сторонами у встановленому законом порядку;

другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, надісланого державним реєстратором фізичній особі-підприємцю у встановленому законом порядку;».

У зв'язку із цим абзаци восьмий – п’ятнадцятий вважати абзацами дванадцятим – дев'ятнадцятим;

       6) у частині третій статті 16:

у абзаці четвертому слова «, фондам соціального страхування» виключити»;

у абзаці п'ятому слова «, фондів соціального страхування» виключити»;

7) у статті 17:

а) у частині другій:

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

«відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема про: дату реєстрації рішення засновників (учасників) або органу про припинення юридичної особи; дату публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи; персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову, дату обрання (призначення) або дату обрання (призначення) ліквідатора; ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків щодо всіх членів комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора (або серія та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);»;

після абзацу двадцять четвертого доповнити новими абзацами двадцять п'ятим та двадцять шостим такого змісту:

«відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

відомості про неможливість проведення перевірки, про дату початку та закінчення процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань юридичної особи, що припиняється, які оскаржуються  сторонами у встановленому законом порядку, у разі проходження цих процедур;».

У зв'язку із цим абзаци двадцять п'ятий – сорок п'ятий вважати абзацами двадцять сьомим – сорок сьомим;

абзац сорок перший частини другої викласти в такій редакції:

«відомості, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дати та номери записів про взяття на облік і  зняття з обліку в цих органах, дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові посадової особи, яка підписала документ, дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності підприємств, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;»;

б) у частині четвертій:

 

у абзаці одинадцятому слово «дані» замінити словом «відомості», після слова «зокрема» доповнити двокрапкою та словами «: дата подання заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням,», а також доповнити в кінці абзацу після крапки з комою словами «прізвище, ім'я, по-батькові спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна, дата їх призначення, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків (або серія та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);»;

абзац дев’ятнадцятий  викласти в такій редакції:

«відомості, що отримані в порядку взаємообміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дати та номери записів про взяття на облік і зняття з обліку в цих органах, дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові посадової особи, яка підписала документ;»;

замінити крапку після абзацу двадцять третього на крапку з комою та доповнити новими абзацами такого змісту:

«відомості про строк, визначений фізичною особою-підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна, для заявлення кредиторами своїх вимог;

відомості про неможливість проведення перевірки, про дату початку та закінчення процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань фізичної особи-підприємця, підприємницька діяльність якої припиняється, що оскаржуються сторонами у встановленому законом порядку, у разі проходження цих процедур.»;

8) у статті 19:

у частині дев’ятій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

у абзаці четвертому частини п’ятнадцятої слова «видана органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи» замінити словами «видану у встановленому порядку відповідним органом внутрішніх справ,»;

9) у статті 20:

у частині першій слова «відомостей, передбачених абзацом сороковим частини другої статті 17 цього Закону.» виключити;

доповнити частину після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

«Відомості Єдиного державного реєстру, перелік яких визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації з урахуванням вимог абзацу першого цієї частини, мають бути доступними на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації в мережі Інтернет.

Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації організовує вільний, цілодобовий, безоплатний доступ через мережу Інтернет до актуальних відомостей, передбачених абзацом другим цієї частини.»;

10) у статті 22:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну найменування юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або про призначення ліквідатора, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду (статутного, складеного капіталу) юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи,  про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію, про подання державному реєстратору заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням, про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, про прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна, дата їх призначення, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.»;

частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. За публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації:

про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну найменування юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, про зменшення статутного фонду (статутного, складеного капіталу) юридичної особи, про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи – справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

про прийняття засновниками (учасниками) або органом рішення щодо припинення юридичної особи, а також персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або про призначення ліквідатора, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов’язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – плата не справляється;

про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця – справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

про подання державному реєстратору заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця, про прізвище, ім'я, по батькові третьої особи (спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна) плата не справляється.»;

 

доповнити новою частиною восьмою такого змісту:

«8. Відомості про дату публікації повідомлення, яке містить інформацію про строк заявлення вимог кредиторів щодо юридичної особи, яка припиняється або щодо фізичної особи - підприємця, який подав заяву про припинення підприємницької діяльності, підлягає наданню органам державної податкової служби, Пенсійному фонду України не пізніше наступного дня з дати публікації такого повідомлення.»;

 

11) у статті 26:

у назві статті слова «та фондів соціального страхування» виключити;

 

у частинах першій та другій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

12) у статті 28:

у абзаці восьмому частини другої слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

у частині дев'ятій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

13) у частині чотирнадцятій статті 29 слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

14) у частині другій статті 31 слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

15) у статті 34:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.»;

частину шосту доповнити абзацом третім такого змісту:

«Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про призначення комісії з припинення не пізніше наступного робочого дня з дати отримання (надходження) цих відомостей.»;

у частині сьомій:

а) у абзаці першому слова «має право залишити» замінити словом «залишає»;

б) у абзаці третьому слова та цифри «та частиною двадцять першою статті 22 цього Закону» виключити;

в) абзац шостий викласти у такій редакції:

«рішення щодо припинення юридичної особи не містить відомостей про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, відомостей про ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог або такий строк не відповідає закону.»;

16) у статті 35:

а) у частині першій:

після слів «запис про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи» доповнити словами «, щодо строку заявлення кредиторами своїх вимог, про призначення та персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків»;

слова «фондів соціального страхування» виключити;

 

б) частину другу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі про місцезнаходження юридичної особи;».

 

У зв’язку із цим абзаци третій та четвертий вважати абзацами четвертим та п'ятим;

 

абзац четвертий доповнити словами «, крім відомостей про їх закриття;»;

17) у статті 36:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування;

довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією голова ліквідаційної комісії або ліквідатор або уповноважена особа письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що ними було вчинено всіх передбачених законодавством України дій стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі по податках, зборах обов’язкових платежах, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).»;

у частині четвертій слова «першою та другою» замінити словами «першою – третьою»;

у частині сьомій:

у абзаці першому слова «має право залишити» замінити словом «залишає»;

у абзаці третьому слово «та» замінити словом «або»;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку із цим абзаци п’ятий – шостий вважати абзацами четвертим – п’ятим;

частину доповнити новими абзацами такого змісту:

«в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, яка припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником (власником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;

не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо юридична особа, що припиняється, є акціонерним товариством;

від органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки юридичної особи, що припиняється та таке повідомлення не є відкликаним;

в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, що припиняється, містяться дані повідомлення органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про дату початку процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань, які оскаржуються сторонами у встановленому законом порядку, та містяться дані про не закінчення такої процедури;

не зазначено та не підтверджено особистим підписом голови ліквідаційної комісії, ліквідатором або уповноваженою особою відомості, передбачені частиною другою цієї статті.»;

у частині восьмій слова «з описом вкладення» виключити;

у частині десятій слова «три робочих дні» замінити словами «одного робочого дня»;

 

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

«11. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом) голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї юридичної особи.»;

 

у частині дванадцятій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

18) у статті 37:

частину першу викласти у такій редакції:

«1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

нотаріально посвідчену копію передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу).

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.»;

частину другу викласти у такій редакції:

«2. У випадках, що встановлені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що ними було вчинено всіх передбачених законодавством України дій стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі по податках, зборах обов’язкових платежах, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).»;

у частині третій слова «шостим - десятим» замінити словами «четвертим – сьомим»;

у частині п'ятій слова «головою ліквідаційної комісії» замінити словами «головою комісії з припинення»;

у частині шостій слова «четвертої - п'ятої» замінити словами «п'ятої – шостої»;

у частині сьомій:

у абзаці першому слова «має право залишити» замінити словом «залишає»;

у абзаці четвертому слово «та» замінити словом «або»;

частину доповнити новими абзацами такого змісту:

«в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, яка припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником (власником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;

не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо юридична особа, що припиняється, є акціонерним товариством;

від органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки юридичної особи, що припиняється,  та таке повідомлення не є відкликаним;

в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, що припиняється, містяться дані повідомлення органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про дату початку процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань, які оскаржуються сторонами у встановленому законом порядку, та містяться дані про не закінчення такої процедури;

не зазначено та не підтверджено особистим підписом голови комісії з припинення або уповноваженою ним особою відомості, передбачені частиною другою цієї статті.»;

у частині восьмій слово «сьомою» замінити словом «восьмою»;

 

у частині дев’ятій слова «восьмою - десятою» замінити словами «дев’ятою - одинадцятою»;

 

у частині десятій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

19) у статті 38:

у частині третій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

у частині дев’ятій слово «Порядок» замінити словами «Підстави та порядок», слова «шостою та сьомою» замінити словами «сьомою та восьмою»;

у частині десятій слова «восьмою - десятою» замінити словами «дев’ятою - одинадцятою»;

у частині одинадцятій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

20) у статті 39:

 

у частині другій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

в абзаці першому частини шостої слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

у частині дев'ятій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

21) у статті 40:

 

у назві статті слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

у частинах першій та другій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

22) у частині третій статті 41 слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

23) у частині п'ятій статті 43 слова «, фондів соціального страхування» виключити;

24) у статті 47:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа повинні подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.»;

 

       у частині третій після слів «подаються заявником» замінити словами «або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що підтверджує його (її) повноваження.»

 

частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. Державний реєстратор залишає без розгляду заяву, яка передбачена частиною першою цієї статті, якщо:

заява подана за неналежним місцем проведення державної реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності;

заява не відповідає вимогам частини першої цієї статті або частини першої статті 8;

документи подані не в повному обсязі.

строк заявлення кредиторами своїх вимог, зазначений у заяві, не відповідає вимогам закону.»;

у абзаці першому частини шостої слова «надсилається рекомендованим листом з описом вкладення» замінити словами «надсилаються рекомендованим листом» ;

у частині сьомій:

після слів «запис про рішення щодо припинення нею підприємницької діяльності» доповнити словами «із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог»;

слова «, фондів соціального страхування» виключити;

у частині восьмій після слів «забороняється проведення» доповнити словами «державної реєстрації змін, які пов’язані із зміною місця проживання фізичної особи – підприємця,»;

частину дев’яту викласти в такій редакції:

«9. Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не раніше закінчення строку пред’явлення вимог кредиторів, зазначеного у заяві про припинення підприємницької діяльності, подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця така фізична особа-підприємець або уповноважена ним особа письмово зазначає та підтверджує своїм особистим підписом, що ним було вчинено всіх передбачених законодавством України дій стосовно порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі по податках, зборах обов’язкових платежах, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).»;

 

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

«11. Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являються паспорт та документ, що підтверджує його (її) повноваження.»;

у частині тринадцятій:

у абзаці першому слова «має право залишити» замінити словом «залишає»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною дев’ятою цієї статті, частинами першою або другою статті 8 цього Закону;»;

 

замінити крапку після абзацу  п’ятого на крапку з комою та доповнити новими абзацами такого змісту:

«від органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки фізичної особи-підприємця, підприємницька діяльність якої припиняється, та таке повідомлення не є відкликаним;

в Єдиному державному реєстрі щодо фізичної особи-підприємця, підприємницька діяльність якої припиняється, містяться дані повідомлення органів державної податкової служби та Пенсійного фонду України про дату початку процедури апеляційного узгодження податкових зобов’язань або зобов’язань, які оскаржуються сторонами у встановленому законом порядку, та містяться дані про не закінчення такої процедури.»;

 

у абзаці першому частини чотирнадцятої слова «з описом вкладення» виключити;

 

у абзаці першому частини шістнадцятої слова «два робочих дні» замінити словами «одного робочого дня»;

 

частину сімнадцяту викласти в такій редакції:

«17. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї фізичної особи - підприємця.»;

 

у частині вісімнадцятій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

25) у статті 49:

у частині другій слова «може вказати» замінити словом «вказує»;

 

у частині третій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

частину п’яту викласти в такій редакції:

«5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця, здійснюється, в тому числі, опікуном, піклувальником чи управителем майна, вказаним у судовому рішенні, за процедурами, встановленими частинами дев'ятою - вісімнадцятою статті 47 цього Закону.»;

 

26) у статті 50:

у частині другій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

у четвертій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

у частині  сьомій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

у частині десятій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

27) у статті 51:

 

із назви статті слова «, фондів соціального страхування» виключити;

у частинах першій та другій слова «, фондів соціального страхування» виключити;

 

28) у частині третій статті 52 слова «, фондів соціального страхування» виключити;

29) у статті 53:

у частині першій слово «або» замінити словом «та»;

 

 у частині другій після слів «державним реєстратором» доповнити комою та словами «, посадовими особами органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України»;

 

10. У Законі України «Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008, № 50-51, ст. 384) частину третю статті 14 виключити.

 

11. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Офіційний вісник України, 2010, № 61) у підпункті «а» пункту 10 частини одинадцятої розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова «абзац одинадцятий частини першої статті 1,» виключити.

 

II. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу шостого підпункту 17, абзацу дев'ятого підпункту 18 та абзацу двадцятого підпункту 24 пункту 9 розділу І цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року.

 

2. Положення цього Закону застосовується до відносин, що виникли після набрання ним чинності.

 

3. Закони, нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативних актів у відповідність із цим Законом.

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процедур припинення

юридичних осіб та  фізичних осіб–підприємців)»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення  процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців)» (далі – Проект Закону) розроблено Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.06.2010 № 33081/0/1-10.

Проект Закону спрямовано на встановлення спрощення  процедури припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та встановлення відповідальності для голови ліквідаційної комісії або ліквідатора, залученими до ліквідації юридичної особи, щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку та в межах строку, встановленому законом. В той же час, встановлюється адміністративна відповідальність для посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України за несвоєчасне надання документів (повідомлень, інформації), пов'язаних із проведенням  процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою цього Проекту Закону є забезпечення на законодавчому рівні запровадження дієвого механізму взаємообміну між державним реєстратором та органами державної податкової служби, Пенсійного фонду документами (повідомленнями, інформацією), що підтверджують неможливість проведення позапланової перевірки контролюючим органом, яка була призначена у зв’язку з припиненням суб’єкта господарювання або про усунення обставин, що унеможливлювали проведення позапланової перевірки.

З цією метою законопроектом функції надання державному реєстратору відповідних повідомлень по зазначених вище органах, кількість яких скорочено у зв'язку із набранням чинності з 01.01.2011 Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», покладено на органи державної податкової служби та Пенсійного фонду України. З дня набрання чинності цим Законом платники страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, вважаються платниками єдиного внеску, зняття з обліку яких здійснюється Пенсійним фондом України. 

   Водночас, метою законопроекту є також скорочення строків проведення перевірок контролюючими органами тих суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення щодо припинення та приведення їх у відповідність до строків, встановлених засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, або фізичною особою-підприємцем для заявлення кредиторами своїх вимог та встановлюється єдина процедура проведення та оформлення результатів перевірок.

За порушення зазначеного механізму взаємообміну Проектом Закону встановлюється адміністративна відповідальність, що стане додатковими заходами для зменшення  корупційних проявів за рахунок виконання посадовими особами зазначених вище органів своїх повноважень в межах встановлених законом та унеможливить тиск контролюючих органів на суб’єктів господарювання. В той же час, встановлюється адміністративна відповідальність для голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, за не виконання обов’язків щодо проведення ліквідації юридичної особи.

Крім того, скасовується необхідність проведення аудиту ліквідаційного балансу представниками товариств, що використовували спрощену систему оподаткування.

Врегульовується питання «недійсності юридичної особи» шляхом внесення відповідних змін до Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ), а саме, виключення положень частини четвертої статті 144 та частини третьої статті 155 ЦКУ.

 

3. Правові аспекти

Регулювання питань, пов’язаних із удосконаленням створення та діяльності ліквідаційної комісії та порядку проведення  ліквідації юридичної особи потребує внесення відповідних змін до Цивільного і Господарського кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Законів України «Про господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію» та «Про акціонерні товариства».

Оскільки метою Проекту Закону є запровадження дієвого механізму взаємообміну між вказаними вище органами, взаємовідносини між якими у сфері державної реєстрації встановлені законами України: «Про державну податкову службу в Україні», «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон про реєстрацію), до зазначених законів України пропонується внести відповідні зміни. 

Законопроектом за порушення законодавства у сфері державної реєстрації відповідно до статті 53 Закону про реєстрацію, зокрема, встановлюється, що дії або бездіяльність державного реєстратора, посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.

Проект Закону стосується прав та обов’язків громадян, державних реєстраторів та посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме видатків з Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону стосується інтересів Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України, Державного комітету статистики України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України, тому потребує опрацювання та погодження цими органами, а  також Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та Міністерством юстиції України.

У Проекті Закону враховано висловлені заінтересованими органами зауваження до запровадження в Україні спрощення процедури припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом скасування необхідності проведення підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) ліквідаційного балансу представниками товариств, що використовували спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

 

 

Держкомпідприємництвом на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Б.В. Колеснікова від 01.11.2010 № 33081/2/1-10 05.11.2010 проведено узгоджувальну процедуру по врегулюванню розбіжностей до Проекту Закону, передбачену пунктом 6 § 43 Регламенту Кабінету Міністрів України (далі – Регламент), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, та враховано окремі зауваження та пропозиції фахівців Міжнародної фінансової корпорації, пропозиції Державної податкової адміністрації та знято зауваження Міністерства економіки, пояснення про що зазначені в таблиці протоколу узгоджених позицій.

 

6. Регіональний аспект

Предмет регулювання Проекту Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

 

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а навпаки направлений на запобігання вчиненню посадовими особами зазначених вище органів корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій громадськості Проект Закону офіційно оприлюднено у встановленому законом порядку на офіційному веб-сайті Держкомпідприємництва (www.dkrp.gov.ua) в розділі «Нормативно-правова база підприємництва/ проекти нормативно-правових актів».

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону стосується соціально-трудової сфери і підлягає погодженню суб’єктами Генеральної угоди, оскільки врегульовує адміністративні відносини, пов’язані із проведенням державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання.

 

10. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного Проекту Закону створить умови, за яких процедура припинення суб’єкта господарювання буде виконуватись за принципом «Єдиного вікна», та забезпечить на законодавчому рівні скорочення строків проведення перевірок контролюючими органами тих суб’єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення щодо припинення, що в свою чергу створить умови для подальшого спрощення реєстраційних процедур, пов'язаних із припиненням юридичної особи та припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, а також дозволить скористатися цією процедурою більшому колу суб’єктів господарювання, особливо в умовах економічної кризи, коли можливості швидкого та низьковитратного перенаправлення капіталу та активів в інші сфери діяльності відіграють дуже важливу роль.

Також, спрощення цієї процедури є важливим кроком для тих суб’єктів господарювання, які на сьогодні фактично не здійснюють господарської діяльності, але не подають документів для припинення внаслідок процедурних складнощів та значного розміру витрат.

 

Голова Держкомпідприємництва                                                  Михайло Бродський

 

_____________2010 року

 

 

 

назад