maker.at.ua                        Головна    Законодавство    Форум

Деньгами надо управлять,

а не служить им...

/Сенека/

Чинна, в редакції від 01.01.2011
                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 16 березня 2000 р. N 507
Київ

Про роз'яснення Указу Президента України
від 3 липня 1998 р. N 727

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 450 ( 450-2001-п ) від 06.05.2001
N 222 ( 222-2008-п ) від 19.03.2008
N 1118 ( 1118-2008-п ) від 20.12.2008
N 45 ( 45-2009-п ) від 28.01.2009
N 67 ( 67-2009-п ) від 04.02.2009
N 1196 ( 1196-2010-п ) від 27.12.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Роз'яснити, що в Указі Президента України від 3 липня 1998 р. N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 р. N 746 ( 746/99 ):

1) у статті 1 під словом "рік" розуміється календарний рік;

2) у разі подання заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, передбаченої частиною сьомою статті 4, суб'єкт малого підприємництва, який до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності не був зареєстрований платником податку на додану вартість, реєструється платником податку на додану вартість у порядку, визначеному законодавством;

3) книги обліку доходів і витрат, передбачені частиною восьмою статті 4, додатково отримуються суб'єктом малого підприємництва - фізичною особою, яка провадить торговельну діяльність, на кожного найманого працівника, що займається реалізацією товарів;

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 1196 ( 1196-2010-п ) від 27.12.2010 }

5) на суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб не поширюються вимоги розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 13 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" (у частині доходів від провадження підприємницької діяльності, що здійснюється відповідно до зазначеного Указу);
 

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1196 ( 1196-2010-п ) від 27.12.2010 }

6) розподіл сплачених суб'єктом малого підприємництва сум єдиного податку Державною казначейською службою не здійснюється.

Суб'єкт малого підприємництва сплачує:

43 відсотки нарахованого єдиного податку на рахунки відповідного бюджету;

57 відсотків нарахованого єдиного податку на рахунки органів Пенсійного фонду України як частину суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 

{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1196 ( 1196-2010-п ) від 27.12.2010 }

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 450 ( 450-2001-п ) від 06.05.2001 )

8) суб'єкт малого підприємництва, який не є платником податку на додану вартість, у разі проведення операцій з імпорту товарів на митну територію України сплачує податок на додану вартість у визначеному Податковим кодексом України ( 2755-17 ) порядку.
 

{ Постанову доповнено пунктом згідно з Постановою КМ N 222 ( 222-2008-п ) від 19.03.2008; в редакції Постанови КМ N 1196 ( 1196-2010-п ) від 27.12.2010 }

Прем'єр-міністр України                                                                                                 В.ЮЩЕНКО

Інд. 25

 

Обговорити на форумі

Повідомте про помилку

назад