maker.at.ua                        Головна    Законодавство    Форум

Деньгами надо управлять,

а не служить им...

/Сенека/

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 березня 2011 р. № 295

Київ

Про внесення змін до Положення про
порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., № 19, ст. 683; 1999 р., № 20, ст. 886, № 48, ст. 2350; 2000 р., № 5, ст. 178, № 35, ст. 1511; 2001 р., № 20, ст. 881, № 52, ст. 2373; 2002 р., № 51, ст. 2290; 2003 р., № 9, ст. 397, № 45, ст. 2362; 2004 р., № 30, ст. 2020; 2006 р., № 50, ст. 3327; 2007 р., № 39, ст. 1552; 2009 р., № 37, ст. 1251, № 42, ст. 1410; 2010 р., № 55, ст. 1869, № 71, ст. 2561), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ

Інд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. № 295

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

1. Абзац перший пункту 6 доповнити реченням такого змісту: “У разі набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою попередній власник (співвласник) такого житла (житлового приміщення), якому призначена субсидія, зобов’язаний повідомити про це у десятиденний строк органи праці та соціального захисту населення.”.

2. У пункті 20:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“у разі набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована на перше число місяця, з якого призначена субсидія, — з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим — десятим;

абзац восьмий після слова “відомостями” доповнити словами “або неповідомлення громадянином про набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована”.

 

Обговорити на форумі

Повідомте про помилку

назад