Герб України                                  
            

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 6 травня 2009 р.  № 439

Київ

 

Про деякі питання посвідчення права власності

на земельну ділянку

 

Відповідно до пункту 4 розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, що додається.

2. Установити, що державні акти, долучені до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, можуть бути замінені у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб, до яких переходить право власності на земельну ділянку.

 

Премєр міністр України

           Ю. ТИМОШЕНКО

 

 

Інд.22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                   постановою Кабінету Міністрів України

                   від 6 травня 2009 р.  № 439

 

ПОРЯДОК

здійснення відмітки про перехід права власності

на земельну ділянку

 

1. Цей порядок встановлює процедуру здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж та цільового призначення, на державному акті на право приватної власності на землю, державному акті на право власності на землю, державному акті на право власності на земельну ділянку (далі — державний акт).

2. Відмітка про перехід права власності на земельну ділянку здійснюється на сторінках державного акта, де знаходиться план зовнішніх меж земельної ділянки, план меж земельної ділянки, починаючи з верхнього лівого кута зверху вниз, зліва направо.

3. Нотаріус у разі посвідчення цивільно-правового договору про відчуження земельної ділянки, видачі свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку, а також вилучення державного акта у передбачених законом випадках із своїх справ проставляє на державному акті відмітку про перехід права власності на земельну ділянку такого змісту:

 

“Мною, _______________________________________,
                                 (прізвище та ініціали)    

(державним або приватним) нотаріусом_____________

  (найменування

_____________________________________________

нотаріальної контори, назва нотаріального округу)  

______________________ за реєстровим № __________

            (дата)

посвідчено (видано) ______________________________,

                                     (назва документа)

на підставі якого право власності на цю земельну ділянку переходить до ____________________________

                     (прізвище, ім’я, по батькові набувача)

 

 

Нотаріус               підпис

        (печатка)”.

 

 

4. Територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня подання до нього документа про перехід права власності на земельну ділянку проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї такого змісту:

 

“Зареєстровано в Поземельній книзі ________________

                                                                  (дата)

за реєстровим № ________.

     

МП        Начальник _______________________________
                                     (найменування територіального

____________________________________________________________

                              органу Держкомзему)

______________      ____________________________”.

        (підпис)                            (прізвище та ініціали)

 

Власник земельної ділянки подає для здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку такі документи:

а) державний акт з відміткою нотаріуса про перехід права власності на земельну ділянку;

б) цивільно-правовий договір про відчуження земельної ділянки у разі набуття права власності на земельну ділянку за таким договором або свідоцтво про право на спадщину.

Забороняється вимагати для здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку документи, не передбачені цим пунктом.

_____________________

 

назад